برای سفارش فوری عناوین در خواستی بدون ساختن پروفایل اینجا کلیک کنید

18,000 تومان

با خرید این محصول شما می توانید تا 360 تومان امتیاز وفاداری جمع کنید

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

Brothers in Arms: Earned in Blood is a first-person shooter video game developed by Gearbox Software and published by Ubisoft for Microsoft Windows, OS X, Xbox and PlayStation 2. Wikipedia
Initial release date: 2005
Series: Brothers in Arms
Genre: First-person shooter
Platforms: PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows, Wii, Java, Macintosh operating systems, Mobile game, DoJa
Developers: Gearbox Software, Gameloft, Demiurge Studios
Publishers: Ubisoft, Gameloft, Buka Entertainment, ak tronic Software & Services GmbH

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید