برای سفارش فوری عناوین در خواستی بدون ساختن پروفایل اینجا کلیک کنید

18,000 تومان

با خرید این محصول شما می توانید تا 360 تومان امتیاز وفاداری جمع کنید

این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید! این محصول را در تلگرام به اشتراک بگذارید!

Unreal Tournament 3 is a first-person shooter and online multiplayer video game developed by Epic Games and published by Midway Games in the Unreal series. Wikipedia
Initial release date: 2007
Engine: Unreal Engine 3
Developer: Epic Games
Designer: Steve Polge
Platforms: Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360
Publishers: Valve Corporation, Midway Games, Midway Games ltd, Midway Games SAS

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید