18,000 تومان

عنوان Farmers Dynasty بازی ترکیبی از سبکهای مختلف است . در ابتدا ممکن است به نظز برسد که این بازی هم در سبک شبیه سازی کشاورزی و دامپروری است . اما این فقط یکی از قسمتهای این بازی است . در این اثر ابتدا باید شخصا قسمتهای مختلف از بناهای فرسوده را تعمیر کنید . سپس با مقدار سرمایه ای که دارید تجهیزات کشاورزی و دامپروری و دام و طیور و ... تهیه کنید و بکار مشغول شده و سعی کنید کسب و کار را گسترش دهید . سپس از میان افرادی که در طول بازی با آنها آشنا می شوید همسری اختیار کنید و بچه دار شوید و خانواده ای بزرگ و سالم بسازید .

System Requirements

Minimum:
  • OS: Windows 7, 8, 10
  • Processor: Intel Core2Duo / AMD X2, min. 2.2 GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: DirectX 11 compatible GPU, min. 1.5GB dedicated VRAM (AMD Radeon HD 7000 series / NVIDIA GeForce GTX 500 series)
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 10 GB available space
Recommended:
  • OS: Windows 10
  • Processor: Intel i5 / AMD X4, min. 2.8 GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: DirectX 11 compatible GPU, min. 2GB dedicated VRAM (AMD R9 300 series / NVIDIA GeForce GTX 900 series)
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 10 GB available space

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید