16,000 تومان


عنوان Bus Driver Simulator 2019 بازی در سبک شبیه سازی است که بازیکن را در موقعیت راننده یک اتوبوس جابه جایی مسافر داخل یکی از شهرهای به دقت شبیه سازی شده با نمونه واقعی در روسیه قرار می دهد .رتبه بندی و سلسله مراتب رانندگان مختلف در این شهر و همچنین قابلیت سفارشی سازی اتوبوسها و همچنین قابیت تبدیل اتوبوسهای ارزان با اتوبوسهای کارآمد تر و با امکانات بیشتر و اضافه کردن امکانات مختلف از قسمتهای جذاب این بازی است .

System Requirements

Minimum:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Microsoft® Windows® 7 or later 64-bit os required
  • Processor: 1.9ghz Intel i5-equivalent processor or higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Onboard or dedicated graphics accelerator with 1GB+ of video RAM
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 1 MB available space
  • Sound Card: DirectX® Compatible
Recommended:
  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Microsoft® Windows® 7 or later 64-bit os required
  • Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8120 @ 3.9 GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8120 @ 3.9 GHz
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 1 MB available space
  • Sound Card: DirectX® Compatible

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید