24,000 تومان

OneClickFirewall 1.0,
120GuitarChords 1.3,
120GuitarChords 1.3,
120GuitarChords 1.3,
120GuitarChords 1.3,
120GuitarChords 1.3,
120GuitarChords 1.3,
AudioMulch 2.2.4,
Avid Sibelius 2019.5 64bit,
Cakewalk SONAR Platinum 23.10,
ChordPulse 2.5,
DJ Mixer Pro 3.6.7,
DJ Studio Pro 10.4.4,
FL Studio Producer Edition 20.0,
Guitar Pro 7.5,
iZotope Ozone 8 Advanced 8.01 64bit,
MAGIX ACID Pro 9.0.1 64bit,
MakeMusic Finale 26.0.1.655 64bit,
PreSonus Studio One Pro 4.5.1 64bit,
Steinberg WaveLab Elements 9.1 64bit,
Virtual DJ Studio 7.8.1,
Adobe Audition CC 2019 64bit,
Cubase Elements 9.0.20 64bit,
Microsoft .NET Framework 4.0 32&64bit,
Microsoft Visual C++ Runtimes 32&64bit,

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید