Mad Max

بازی کامپیوتری Mad Max در 10 عدد دیسک DVD 5GB یا دو عدد دیسک Bluray 25GB ارائه می گردد .

80,000 تومان

در آینده ای دور، در حالی که تنها بیابانی خشک از زمین باقی مانده است، باقیمانده ی نسل انسان ها برای بدست آوردن واجبات زندگی حاضرند یکدیگر را بکشند. مکس، مردی کم حرف که زن و بچه اش را از دست داده است، به تنهایی سفر می کند و در جستجوی صلح می باشد

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید