Creaks

بازی کامپیوتری Creaks در یک عدد دیسک DVD 5GB ارائه می گردد.

20,000 تومان

عنوان Creaks بازی در سبک فکری Platformerمی باشد و ماجرای سفر پسر جوانی به زیر زمین آپارتمانی است که در آن سکونت دارد .او در پی تعمیر کاغذ دیواری اتاق خود وارد حفره ای می شود که انتهای آن او را به زیرزمین بسیار بزرگ و مرموز و پر از دالانهایی می برد که رهایی از آن جز با بکار بردن هوش و سرعت عمل در حل کردن معماهای مختلف جهت رهایی ، امکان پذیر نیست.

System Requirements

Minimum:
  • OS: Windows 7 (64-bit) or better
  • Processor: 2 GHz Intel i5 or better
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: DirectX 11 compatible GPU
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 5 GB available space
  • Additional Notes: Please note a 64-bit system is required to run the game.
Recommended:
  • OS: Windows 10 (64-bit)
  • Processor: 2 GHz Intel i5 or better
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: DirectX 11 compatible GPU
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 5 GB available space
  • Additional Notes: Please note a 64-bit system is required to run the game.

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید