Overcooked 2

بازی کامپیوتری Overcooked 2  در یک عدد دیسک DVD 5GB ارائه می گردد .

20,000 تومان

عنوان Overcooked 2 بازی در سبک Indie و با مضمون آشپزی چند سرآشپز در یک محیط محدود و وسائل محدود که کار تیمی و مدیریت آشپزها را به چالش میکشد .باید بر اساس سفارشهای دریافت شده موارد مختلف را با هم مخلوط کرده و غذای مورد نظر مشتری را آماده و سرو کنید .

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
Minimum:
  • OS: WIN7-64 bit
  • Processor: Intel i3-2100 / AMD A8-5600k
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: GeForce GTX 630 / Radeon HD 6570
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 3 GB available space
Recommended:
  • OS: Win7 -64 bit
  • Processor: Intel i5-650 / AMD A10-5800K
  • Graphics: Nvidia GeForce GTX 650 / Radeon HD 7510
  • Sound Card: DirectX Compatible Sound Card

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید