12,000 تومان

داستان «شکارچیان» با ناپدید دن همسر یکی از ماموران FBI آغاز میشود. همین موضوع او را به سمت یک واحد دولتی مخفی سوق می دهد که کارش پرورش گونه ای جدید از تروریست ها می باشد که ممکن است متعلق به این دنیا نباشند...

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید