نرم افزار ویندوز 15571 محصول وجود دارد

در صفحه
 • ( 0 نظر )
  145,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autocad Mechanical 2024 در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  145,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  165,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Siemens Solid Edge Premium 2024 MP03 + Help در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  165,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  135,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Altium Designer 24.2.2.26 + Extensions در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  135,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  165,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk Navisworks Simulate 2024 در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  165,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  165,000 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk Navisworks Manage 2024 در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  165,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  165,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Nemetschek Allplan 2024 در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  165,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  125,000 تومان
  ( 0 نظر )

  مجموعه نرم افزارهای PHOTOSHOP 2024 +LIGHTROOM 13.1 +HitPaw Photo Enhancer 2.2 در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  125,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  125,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Rhinoceros 8.3.2 به همراه دو پلاگین معروف V-Ray 6 و Enscape 3.5 در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  125,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  100,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Graphisoft ArchiCAD 27.0 در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  100,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  195,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Ansys 2024 R1 نسخه کامل فول ماژول در چهار عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  195,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  185,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار DS SIMULIA Suite 2023 (Abaqus/Isight/Fe-safe/Tosca) در چهار عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  185,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  215,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Altair HyperWorks Desktop + Solvers 2023 + Help در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  215,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  95,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autocad 2024 در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  95,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  145,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk AutoCAD Civil 3D 2024 در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  145,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  140,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk Inventor Pro 2024.2 در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  140,000 تومان
 • 135,000 تومان

  نرم افزارهای Sketchup 2023 + Vray 6.10.02 +Enscape 3D v3.5.6.204048 + Library در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  135,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  145,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk Robot Structural Analysis Pro 2024 در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  145,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  135,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Autodesk 3ds Max 2024.2 + V-ray 6.20.03 در دو عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  135,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  250,000 تومان
  ( 0 نظر )

  نرم افزار Gemvision Matrix 9.0 Gold در یک عدد دیسک DVD 5GB به همراه راهنمای نصب تصویری از تمامی مراحل نصب و اجرای نرم افزار اصلی و نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای اجرای این نرم افزار به زبان فارسی می باشد و قابل اجرا بر روی ویندوزهای 10 و 11 است .

  250,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  105,000 تومان
  ( 0 نظر )

  این مجموعه از نرم افزارهای مهندسی عمران در یک عدد دیسک DVD 5GB همراه با راهنمای نصب هر نرم افزار بصورت فیلم و تصویری و به زبان فارسی ارائه می گردد .

  105,000 تومان