5,850,000 تومان

کیس کامپیوتر با مشخصات زیر دست دوم و بسیار سالم به فروش می رسد:

Intel® Core™ i7 2600 3400 Speed 3.4 GHZ

 

CPU

P8P67 ASUS

Motherboard

12GB DDR3 1333

RAM

Intel standard Airfan

Cooling cpu

Pioneer 16X

DVD Writer

1 TB green WD

HDD

128 GB Lexar

SSD

Nvidia GT440 1GB

VGA

500w Green

Power supply

Green

Case

 

 

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید