50,000 تومان

Initial release date: November 21, 2005
Series: Battlefield
Developer: EA DICE
Publisher: Electronic Arts
Platform: Microsoft Windows

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید