55,000 تومان

سال ۲۰۶۴. سرانجام انسان ها موفق می شوند تا سیاره آبا و اجدادی خود را نابود کنند. چگونه چنین چیزی ممکن است ؟! جواب آن تنها یک کلمه است .جنگ .مدتی از این واقعه میگذرد . سیاره زمین که زمانی موطن جانوران و گیاهان و انسنها بود به ویرانه ای بدون پوشش گیاهی و بدور از شکوه گذشته خود بدل گشته.زمین دیگر جای زندگی نیست و تنها راه مهاجرت از سیاره زمین به مکانی دیگر است .به نظر می رسد که چنین چیزی غیر ممکن است اما با اختراع وسیله ای بنام Wrap Gate اینکار امکان پذیر می گردد .امکان جدید انسانها ، ماجراها و خطرات جدیدی را نیز برای آنها به دنبال دارد و بزرگترین آن مواجهه با موجوداتی ناشناخته و فضایی است .داستان بازی ماجراهای جوانی بنام Edge Maverick در مواجه با چالشهای اختراع جدید و بزرگترینشان فضایی ها است .او به همراه دوستش Reimi saioni دو تن از مبارزین نیروهایی موسوم به SRF هستند که بعنوان نخستین گروه از افراد اعزامی جهت یافتن مکان مناسب دیگر انسنها با مخاطرات دست و پنجه نرم می کنند .

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید