Mavka The Forest Song

Mavka The Forest Song به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می گردد و بدون سانسور می باشد .

70,000 تومان

روح جنگل به نام ماوکا، احساساتی را نسبت به یک نوازنده انسانی، لوکاس پیدا می کند. همانطور که آنها به یکدیگر نزدیک تر می شوند، یک موقعیت اجتناب ناپذیر ماوکا را مجبور می کند بین عشق و وظیفه خود به عنوان نگهبان جنگل یکی را انتخاب کند...

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید