109,000 تومان

بازی Rat Simulator در سبک بقا و مخفی‌کاری طراحی شده است و وظیفه کاربران پر کردن خانه همسایگان به موش است. همچنین عنصر‌های مخفی کاری نیز در این بازی دیده می‌شود طوری که کاربران باید مواظب باشند که انسان‌های داخل این بازی شما را مشاهده نکنند چرا که در این صورت با مسئولین تماس می‌گیرند و شما را که در جایگاه موش بازی می‌کنید، نابود خواهند کرد. وظیفه شما آلوده کردن ۹ خانه است، اما باید احتیاط کنید چون در طی راه موانعی کار شما را دشوار خواهد کرد. هرج و مرجی را در خانه برپا کنید و وسایل خانه نظیر بشقاب، لیوان و غیره را نابود کنید یا اینکه خانه را بهم بریزید. موش‌های گیر افتاده در خانه را نجات دهید و از موش‌های دیگر کمک بگیرید تا خانه‌های دیگر را در همان منطقه آلوده کنید. غذا‌های انسان‌ها را سمی کنید و آنها را مسموم کنید تا شاید بتوانید خانه را از آن خود کنید.مزاحمت: با آشنا شدن با حرکات جدید، مسکونین را اذیت کنید و آنها را کلافه کنید.

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید